ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY . . . . . dobry kurs z zachodnim wiatrem


11-13 października 2017 - wizyty w 4 placówka VHS na terenie północnych Niemiec.

W dniu 25 wrzesnia 2017 odbyło się kolejne spotkanie grupy ekspertów w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie. Nie mogło oczywiście tam nas zabraknąć. Tematem było również Seminarium polsko - niemieckie, które odbedzie się w dniach 6-7 października 2017 roku w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim.

 I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe-pomiędzy teorią a praktyką zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

W dniach 7-11 sierpnia 2017 r. założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego odbyli kurs w Uniwersytecie Ludowym w Lubmin w Niemczech w celu zapoznania się z funkcjonowaniem i prowadzeniem kursów dla środowisk polsko-niemieckich. Pobyt w Lubmin okazał się wspaniałym doświadczeniem a nabyta wiedza poszerzyła znacznie Nasze horyzonty. Nie bez znaczenia było także usytuowanie Uniwersytetu Ludowego przy samej plaży oraz fantastycznie dobrani nauczyciele. Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

W dniu 8 sierpnia 2017 roku przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego brali udział w polsko - niemieckich zajęciach plastycznych w Heimvolhohschule w Niemczech.
Efektem zajęć wyła wystawa polsko - niemieckich prac plastycznych. 

W dniu 22 stycznia 2017 r. założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu zespołu eksperckiego ds. wspierania uniwersytetów ludowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funkcjonujących współcześnie uniwersytetów ludowych (zrzeszonych w Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych - Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Adamowie, Nadbużański Uniwersytet Ludowy oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy), a także osoby, które są zainteresowanie powołania w przyszłości uniwersytetów ludowych. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W toku posiedzenia ustalono kolejny etap prac nad programem rządowym oraz wyznaczono zespół redakcyjny w składzie:

- Angelika Felska (Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy)

- Jakub Mincewicz (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy)

- Romuald Domański (Nadbużański Uniwersytet Ludowy)

- Mariusz Mówka (Kaszubski Uniwersytet Ludowy)


Pomiedzy teorią, a praktyka - Uniwersytety Ludowe.
Sprawozdanie z Seminarium Naukowego.
W sierpniu 2017 roku założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego odbyli wizyty studyjne w trzech Uniwersytetach Ludowych w Danii (HØjskole) – w ojczyźnie uniwersytetów ludowych. Placówkami tymi były:

1. Roenshoved Hojskole w Krusa

2. Hojskolen Ostersoen w Aabenraa

3. Logumklasster Hojskole w Logumklosster

Głównym celem wizyt było zapoznanie się z funkcjonowaniem uniwersytetów ludowych w Danii, poznaniem ich specyfiki oraz zweryfikowanie tego czy nadal UL w Danii pamiętają o Grundtvigu i jego idei Szkoły dla Życia. Podczas wizyt udało się zwiedzić placówki, porozmawiać z dyrekcją oraz pracownikami, a także ustalić wstępne plany dotyczące przyszłej współpracy. Wizyty były bardzo owocne za co serdecznie DZIĘKUJEMY !!!  

W dniu 10 sierpnia 2017 roku zarząd Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego złożył wizytę w zaprzyjaźnionej placówce w Niemczech. Podpisano kolejną umowę współpracy i wymieniono doświadczenia. 
W dniu 3 kwietnia 2017 r. założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego – Panem Wojciechem Kaczmarczykiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funkcjonujących współcześnie uniwersytetów ludowych (zrzeszonych w Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych - Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Adamowie), a także przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W toku spotkania poruszono kwestię rewitalizacji instytucji uniwersytetu ludowego w Polsce. W tym celu wykorzystano zaprezentowaną przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy analizę SWOT. Uczestnicy spotkania ustosunkowali się do analizy oraz przedstawili swój punkt widzenia na omawianą tematykę. Dyrektor Kaczmarczyk zasygnalizował, że ze strony MKiDN można będzie spodziewać się wsparcia w trzech obszarach:

1.       Ścieżka wsparcia finansowego;

2.       Różne formy wsparcia instytucjonalnego;

3.       Tzw. Sieciowanie.

Kolejne spotkanie zostało wyznaczone na 22 maja 2017 roku. 

6 kwietnia 2017 roku założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego udali się z wizytą studyjną do jednego z niemieckich uniwersytetów ludowych (Heimvolkshochschule) w Lubmin. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem uniwersytetu ludowego w Niemczech. Podczas wizyty udało się zwiedzić całą placówkę, która ze względu na swoje wyjątkowe położenie (przy samej plaży morskiej) wywarła na Nas duże wrażenie. Choć placówka nie jest bardzo duża to ilość prowadzonych przez nią kursów jest imponująca.  Podczas tego spotkania udało się także ustalić, żę HVHS w Lublim zostanie Naszym partnerem w planowanym przez nas na wrzesień 2017 roku projekcie.


23 maja 2017 roku założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego uczestniczyli w konferecji "Uniwersytety Ludowe XXI wieku", która odbyła się w sali Kryształowej SGGW w Warszawie.

W dniach 9-10 czerwca 2017 członkowie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie  uczestniczyli w III zjeździe andragogicznym w Warszawie.

„Bo plan nie rodzi się z nagród i kary,

ale z pragnienia, z woli i mądrości,

bezimiennego, cierpliwego siewcy,

z rąk jego ciepła z prochu jego kości”

                                 Zofia Solarzowa, 1985