ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY . . . . . dobry kurs z zachodnim wiatrem

W dniach 6 -7 października 2017 roku Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem polsko – niemieckim dr Jordana oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym zorganizowała I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką.

Celem Seminarium było przedstawienie szans i zagrożeń w rozwoju polskich uniwersytetów ludowych. Organizatorom spotkania naukowego zależało na tym, aby uczestnicy stworzyli platformę wymiany doświadczeń oraz dobry praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych w Polsce oraz w Niemczech.

W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele z Uniwersytetów Ludowych w Radawnicy, Wieżycy, Grzybowie, Adamowie, Husince, Mierzynie oraz z okolic Krakowa.

Stronę niemiecką reprezentowali działacze dr Klaus Benthin z Seddiner See, Martin Nobelamann z Eberswalde, Carola Christen z Frankfurtu nad Odrą oraz Karolina Knochenmuß również z Frankurtu.

Wydarzenie naukowe zostało objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. W obradach czynnie uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich, który w referacie pt.: Uniwersytety ludowe w programie rządowym, zaprezentował założenia dotyczące wsparcia funkcjonowania uniwersytetów ludowych w Polsce. Patronat naukowy nad Seminarium przyjęło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego przewodnicząca, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK wygłosiła referat pt.: Dorośli uczą się inaczej?! – Dlaczego? Jak?  

Seminarium otworzył dr Hubert Kupiec – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej. Tematyka dwudziestu jeden wygłoszonych referatów dotyczyła poszczególnych sesji tematycznych, które zostały podzielone następująco: 1) Rozwój uniwersytetów ludowych, 2) Uniwersytety ludowe w perspektywie edukacji dorosłych, 3) Uniwersytety ludowe w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, 4) Uniwersytety ludowe – dobre praktyki, 5) Uniwersytety ludowe – w poszukiwaniu rozwiązań. Problematyka poruszana podczas wystąpień inspirowała do dyskusji nad rozwojem uniwersytetów ludowych, które inicjowali moderatorzy sesji w osobach: prof. dr hab. Barbary Kromolickiej, dr hab. Beaty Bugajskiej, dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, dr Tomasza Maliszewskiego oraz dr Aleksandry Sander. Podczas Seminarium odbyło się również spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, podczas którego wyznaczono kierunki przyszłych działań w zakresie współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, szkicu nad wspólnym projektem do Programu Erasmus + oraz wyznaczono kolejną wizytę Sieci.

Wydarzenie naukowe w całości zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Organizatorzy Seminarium Naukowego dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i owocną dyskusję. Mamy nadzieję, że polsko-niemieckie spotkania naukowe poświęcone edukacji dorosłych staną się wydarzeniem cyklicznym.  


Szanowni Państwo pragniemy z radością i dumą poinformować, że Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy wygrał dofinansowanie w programie SPOŁECZNIK. W związku z tym informujemy, że w najbliższych miesiącach powstanie biblioteka uliczna "Mierzynianka" w Mierzynie przy ulicy Ślicznej. Z ideą biblioteki ulicznej jeszcze Państwa w najbliższym czasie zapoznamy.Nasi mówcy i prelegenci.Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia Polska oraz budżetu państwa.
Uliczna biblioteka przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie ludowym.
Projekt współfinansowanay ze środków woj. zachodniopomorskiego. projekt "Społecznik".Nasi prelegnci na wydarzeniu naukowym
pt. Uniwersytety ludowe - pomiędzy teorią a praktyką)
pod  patronatem naukowym
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
i patronatem honorowym

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
p1160458jpg

Obecne realizujemy projekt :

"Uniwersytety Ludowe -
pomiedzy teorią a praktyką"


Projekt zostanie zakończony I-szym Seminarium polsko - niemieckim,
zorganizowanym na terenie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
przy współpracy ze Stowarzyszeniem non - profit dr Jordana
partnerstwie Heimvolkhohschule w Lubmin
i współfinansowaniu Euroregionu Pomerannia.


Seminarium naukowe 6-7.10.2017 Szczecin         https://www.facebook.com/Seminarium-naukowe-6-7102017-Szczecin-1725926444104155/

Szanowni Państwo pragniemy z dumą poinformować,
że Nasze wydarzenie naukowe (I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe
pt. Uniwersytety ludowe - pomiędzy teorią a praktyką)
zostało objęte patronatem naukowym
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
i patronatem honorowym

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.