ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY . . . . . dobry kurs z zachodnim wiatrem

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy
zaprasza od marca 2018 roku
na atrakcyjne i interesujące kursy,
szkolenia i warsztaty.

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest placówką nieformalnej edukacji osób dorosłych z bazą internatową. Jest to idealne miejsce do spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów czy obcowania ze sztuką. Swoją działalność ZUL poświęca szczególnie dorosłym mieszkańcom obszarów wiejskich. W związku z tym, że siedziba ZUL mieści się jedynie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami to organizatorzy ZUL postanowili poświęcić swoją działalność na naukę języka niemieckiego oraz polskiego mieszkańców obszarów przygranicznych (zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej). Ważne jest dla Nas także utworzenie miejsca spotkań międzykulturowych, w którym ludzie żyjący na pograniczu będą mieli okazję poznać swoich najbliższych sąsiadów. Chcielibyśmy także aby ZUL stał się miejscem pielęgnowania tradycji regionalnych i lokalnych. Aby mogło się tak stać staramy się nawiązać kontakty z lokalnymi artystami, osobami zaznajomionymi z regionem, jego historią i tradycjami, aby następnie zaprosić ich do współpracy z Naszą placówką. Wszystkich zainteresowanych serdecznie ZAPRASZAMY!!!

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy wraz z Uniwersytetem Ludowym w Lubmin
w Niemczech (Heimvolkshochschule im Lubmin) utworzyli projekt partnerski, którego celem jest propagowanie idei działalności uniwersytetów ludowych. W ramach powyższego projektu zostanie zorganizowane I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe

pod tytułem Uniwersytet ludowy – pomiędzy teorią a praktyką, które odbędzie się w dniach

 6-7 października 2017 r. w murach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uniwersytetami ludowymi, jako instytucjami nieformalnej edukacji osób dorosłych.

Szanowni Państwo pragniemy z dumą poinformować, że I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytety ludowe-pomiędzy teorią a praktyką zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego.


Projekt współfinansowany w ramach projektu Interreg woj. zachodniopomorskiego i regionu Meklenburgia Pomorze Przednie.


                                          pliki cookies nie zbierają danych osobowych pozwalających na personalizację użytkownika